Welkom bij VBS Bellegem

 

Beste ouders,


Naar aanleiding van het coronavirus zijn er geen lessen de komende 3 weken.

In bijlage vind je nogmaals de brief die ook met de kinderen is meegegeven.


Zoek zoveel mogelijk zelf voor opvang.

De richtlijnen van de federale regering zijn duidelijk.

We kunnen enkel kinderen opvangen van ouders uit de zorgsector of gezagsafdelingen

en van ouders die geen andere oplossing vinden.Als je kind naar school komt, dan geniet het opvang.

Onze leverancier ESTHIO blijft leveren.

Wil in de ochtend aangeven  of je kind al dan niet warm eet op school.


De opvang van 7 tot 8 en van 16 tot 18 uur en de middagopvang van 12 tot 13 uur is betalend.

Tijdens de schooluren worden de kinderen door de leerkrachten kosteloos opgevangen.


Richtlijnen naar herhalingsleerstof kan je vinden in een aparte brief.Hopende op jullie begrip voor deze moeilijke situatie,


Namens het schoolteam

Dirk Demarcke

directeur VBS Bellegem 

L4A

L5B

L5A

L4B

L3B

L2B

L2A

L1B

L1A

P

K1A

K2A

K2B

K3B

L3A

MIJN_SCHOOL.html
MIJN_KLAS.html
THEMAS.html
INSCHRIJVEN.html
CONTACT.html

K3A

L6B

K1B

Hier kan je een verzameling vinden van educatieve en ontspannende websites.

Elke dag is er ook een uitdaging!Klik op de tekening hieronder.

Dank voor dit initiatief.

HEROPSTART 15 MEI  

Beste ouders,

Ik ben blij dat ik deze keer kan communiceren dat de lesactiviteiten zachtjes zullen herbeginnen. Na 9 weken “in hun kot blijven” zullen de kinderen blij zijn dat we veilig kunnen herstarten.

Zoals reeds eerder gecommuniceerd herbeginnen we de live

lesactiviteiten op vrijdag 15 mei voor L1, L2 en L6.

Op die dag worden alle kinderen uit die klassen een halve dag op school uitgenodigd, ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag.

Daarvoor loopt er een online bevraging. We willen de groepen zo optimaal mogelijk indelen. In elke klas worden er 2 groepen (bubbels) gemaakt. We houden rekening met gezinnen, mogelijkheid tot verlof nemen, …

De werkgroep communiceert zo spoedig mogelijk welk dagdeel/dagen uw kinderen op school worden verwacht.

Op de inloopdag zullen we ervoor zorgen dat de leerlingen zoveel mogelijk het weer wat gewoon worden in hun klas en op school.

We zullen vooral alle veiligheidsvoorschriften respecteren en met de kinderen afspraken maken hoe we die allemaal zullen toepassen.

We maken allemaal “bubbels” en zorgen dat de verschillende bubbels niet in contact komen met mekaar.

Onze kinderen zullen wat aanpassing nodig hebben want ze zullen hun vertrouwde leerkrachten met “faceshields” en/of mondmaskers zien.

   Het is de bedoeling dat alle klassen 2 volle dagen afwisselend les krijgen: op maandag of dinsdag en op donderdag of vrijdag.

Op vrijdag is er ook les tot 16 uur. Op woensdag is er enkel opvang van 8 tot 12 uur. Die dag beschouwen we als bufferdag. Op die dag is er wel preteaching waarin de kinderen thuis opdrachten krijgen.

Preteaching blijft dus verder lopen voor alle klassen.

We passen dit systeem toe tot begin juni. Daarna kunnen we eventueel dagen uitbreiden en/of aanpassen afhankelijk van de richtlijnen van de veiligheidsraad en onze ervaringen in de volgende weken.

We hopen vooral dat de druk op de opvang beheersbaar is en roepen op om zoveel mogelijk zelf opvang te voorzien op de dagen waar er geen les is.

Om de nodige veiligheid te respecteren gaan de kinderen bij het binnenkomen vanaf 8 uur volgens de aangeduide route onmiddellijk naar hun klas. Geen enkele ouder mag het schooldomein betreden.

Bij het afhalen wordt er ook een systeem bedacht waardoor niemand het schooldomein moet betreden. Hierover geven we later nog details.

    We beperken de opvang van 8 uur tot 17 uur en de leerkrachten zullen daarvoor zorgen in hun eigen bubbel waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Ook op woensdagnamiddag is er geen opvang voorzien.

    Er worden geen warme maaltijden voorzien. De kinderen die overblijven brengen hun eigen lunchpakket mee en eten die op in hun eigen bubbel.

    Ook drankjes tussendoor (melk, fruitsap) bieden we niet aan in deze periode. Kinderen brengen hun eigen genaamtekende waterfles mee.

    De drankfonteintjes worden eveneens afgesloten.

    We zien er al naar uit om onze schoolkinderen opnieuw te mogen ontvangen.


Vriendelijke groeten namens het schoolteam, 

De directie.


L6A