Welkom bij VBS Bellegem

 

Beste ouders,


Naar aanleiding van het coronavirus zijn er geen lessen de komende 3 weken.

In bijlage vind je nogmaals de brief die ook met de kinderen is meegegeven.


Zoek zoveel mogelijk zelf voor opvang.

De richtlijnen van de federale regering zijn duidelijk.

We kunnen enkel kinderen opvangen van ouders uit de zorgsector of gezagsafdelingen

en van ouders die geen andere oplossing vinden.Als je kind naar school komt, dan geniet het opvang.

Onze leverancier ESTHIO blijft leveren.

Wil in de ochtend aangeven  of je kind al dan niet warm eet op school.


De opvang van 7 tot 8 en van 16 tot 18 uur en de middagopvang van 12 tot 13 uur is betalend.

Tijdens de schooluren worden de kinderen door de leerkrachten kosteloos opgevangen.


Richtlijnen naar herhalingsleerstof kan je vinden in een aparte brief.Hopende op jullie begrip voor deze moeilijke situatie,


Namens het schoolteam

Dirk Demarcke

directeur VBS Bellegem 

L4A


L5B

L5A

L4B

L3B

L2B

L2A

L1B

L1A

P

K1A

K2A

K2B

K3B

L3A

MIJN_SCHOOL.html
MIJN_KLAS.html
THEMAS.html
INSCHRIJVEN.html
CONTACT.html

K3A

L6B

K1B

Hier kan je een verzameling vinden van educatieve en ontspannende websites.

Elke dag is er ook een uitdaging!Klik op de tekening hieronder.

Dank voor dit initiatief.

Beste ouders,

We kregen het bericht vanuit het bisdom Brugge dat ALLE communies uitgesteld worden.

Dit betekent dat zowel het VORMSEL van 25 april als de EERSTE COMMUNIE van 17 mei NIET zullen plaatshebben.

Voor het VORMSEL zal de parochie kijken naar een nieuwe datum, vermoedelijk ergens midden september tot november 2020.

Voor de EERSTE COMMUNIE zullen we samen met de betrokken scholen en de parochie zoeken naar een oplossing.

Dit kan van september 2020 tot mei 2021 plaatsvinden.

Wij hopen jullie hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het schoolteam,

De directie

Klik op brief hieronder ivm communicatie vanuit het bisdom.