DE OUDERRAAD

 
 


Wij zijn een groep geëngageerde en werkende ouders die bereid zijn om vrije tijd op te offeren om de school te helpen. Samen steken we onze schouders onder diverse projecten die bijdragen aan een betere schoolomgeving.

In de ouderraad zijn er ouders die graag meedenken in de kernvergaderingen (zes maal per jaar) en die op de activiteiten de handen uit de mouwen steken. En ouders die om diverse redenen liever enkel en alleen helpen op de activiteiten. Beiden zijn steeds welkom om ons team te versterken.

Kortom, ‘Denkouders’ organiseren en helpen mee, ‘Doe-ouders’ steken hun handen uit de mouwen.

 

De ouderraad, steeds paraat!