Werkgroep milieu en verkeer
 
 

Leden:     Céline Devies (L3)

                    Sofie Dujardin (L5A)

                    Sophie Van Ghelluwe (K)

                    Robbe Desmet (L4)


Verkeer en milieu zijn één werkgroep omdat beide thema’s nauw verbonden zijn met elkaar.  Kinderen aanzetten tot gebruik van de fiets en stimuleren om korte afstanden te voet af te leggen, leidt tot een besparing van energie en zorgt voor minder vervuiling.


Met onze werkgroep willen we enkele belangrijke doelstellingen bereiken:


Milieu:

-Bewust leren omgaan met energie en werken rond energiebesparing

-Bewust zijn van afvalverbruik

-Leren afval sorteren en inzien dat goed sorteren van afval kan leiden tot een beter recyclageproces

-Korte verplaatsingen te voet en met de fiets doen om zo de belasting op ons milieu te minimaliseren

-Zelf verantwoordelijkheid nemen (!) om aan bovenstaande punten te werken


Aan bovenstaande doelen werken we door heel wat acties op school uit te voeren.  Sommige acties zijn tijdelijk, andere lopen het hele schooljaar door en staan ook in ons schoolreglement vermeld:

-In alle klassen wordt het afval gesorteerd

-Containerpark

-Trimesteriële opruimactie van de schoolomgeving

-Drankjes in glazen flessen

-Water in inox waterkannen

-3 drankfonteintjes

-Alle boterhameters  gebruiken boterhamdozen

-Dikke-truiendag

-Inzameling van cartridges en batterijen

-4 maal per jaar meten kinderen het brandstofverbruik voor de verwarming van de school

-Zinvol recto-verso kopiëren

-Eénzijdig bedrukte bladeren worden gebruikt als kladpapier

-Zelf-audit i.v.m. afvalgebruik

-Deelname aan tekenwedstrijd en slotevenement georganiseerd door milieucharter Kortrijk


Ook in de school werden structurele aanpassingen gedaan om ons energieverbruik te minimaliseren:

-Plaatsen van nieuwe vensters/deuren met superisolerend glas

-Plaatsen van een hoogrendementsketel (in vervanging van 2 oude ketels)

-Nieuwe dakbedekking

-Verlaagde plafonds (zo wordt het aantal m³ dat moet verwarmd worden minder)

-Isolatie muren

-Nieuwe verlichting met lager verbruik

-Isolatie toiletruimte


We hebben ook nog heel wat nieuwe plannen om aan bovenstaande doelen te werken.  Verslag daarvan kunt u regelmatig op onze website volgen.


Verkeer:

-Kinderen stimuleren om korte verplaatsingen te voet/met de fiets uit te voeren

-De verkeersregels kennen en naleven

-Een veilige verkeershouding aannemen

-Ouders sensibiliseren om correct te parkeren en niet te snel te rijden in de omgeving van de school


Acties die we hiervoor ondernemen zijn ook van tijdelijke en doorlopende aard.

-Fietsers moeten verplicht een fluohesje dragen

-Begeleiding van de schoolrijen door leerkrachten

-Gemachtigd opzichter ’s morgens en ‘s middags

-Jaarlijkse acties ter stimulatie van het te voet en met de fiets naar school komen (vb. fiets- en voetenactie)

-Acties in samenwerking met Stad Kortrijk voor een veilige schoolomgeving (Hei, die!  De heilige koe)

-Tweejaarlijks verkeersparcours

-Tweejaarlijks fietsbehendigheidsparcours

-Lessen rond verkeersregels en toepassing ervan

-Fietsbehendigheidsproef voor het 6de leerjaar

-Problemen van slechte fiets- en wandelpaadjes gestuurd naar de burgemeester en de schepen van verkeer van Kortrijk


Ook hier blijven we niet stil zitten.   Volg het laatste nieuws op de website.

 
Welkom
Milieu en verkeer