SCHOOLRAAD

 Schoolraad (2018 – 2022)


De schoolraad is een adviesorgaan waarin een vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap meedenkt over de werking van de school.


De bevoegdheden van de schoolraad zijn:

Het studieaanbod op school

Aanwending van de lestijden

Opstellen en wijzigen van het schoolreglement

Het nascholingsbeleid

Projecten en experimenten

Infrastructuurwerken

Profiel van de directeur

Welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de leerlingen

Opvolging schooldoorlichting

Samenwerkingsverbanden aangaan met andere scholen en externe instanties

Gelijke onderwijskansenVertegenwoordiging voor de ouders (verkozen):

Wouter Dursin

Laurent Coomans

Steven De Wit


Vertegenwoordiging leerkrachten:

Isabel Spiesens

Lynn Mahieu

Loes Vanhauwaert


Vertegenwoordigers voor de gemeenschap (gecoöpteerd):

  1.     Jacques Verschoore


Adviserende leden:

Dirk Demarcke

Curd Fieux


Heb je vragen over de werking of inhoudelijke vragen, dan kan je die kwijt via schoolraad.vbsbellegem@gmail.comOntbreken op de foto: Lynn Mahieu (leerkracht) en Curd Fieux (schoolbestuur)