Schoolbestuur

VZW SCOLA

Lauwestraat 11-13

8511 Aalbeke


Opdracht:

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs op de school.

Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvormingen en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Wie?

Het katholiek onderwijs doet een beroep op mensen die op vrijwillige basis het engagement van bestuurder van een schoolbestuur willen opnemen.


Samenstelling:

Voorzitter: Nicole Viaene

Ondervoorzitter: Rita Verstraete

Secretaris: Jan LievensCoördinerend directeur (CODI):

Christine Van Praer